Cổng thông tin điện tử huyện Hậu Lộc

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG BÌNH - HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Chịu trách nhiệm: Ông Lê Thanh Bảo

Địa chỉ: xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 02373.731.844

Website được thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thanh Hóa