Kinh tế - Chính trị
Tin về kỳ họp thứ 6 HĐND xã Quảng Bình khóa XX, kỳ họp bất thường
Tin về kỳ họp thứ 6 HĐND xã Quảng Bình khóa XX, kỳ họp bất thường

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG BÌNH Tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp bất thường , thống nhất chủ trương sáp nhập thôn theo quy định tại Thống tư số 09/2017/TT-BNV

Phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội
Phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội

Quảng Xương là một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Thanh Hóa. Những năm trước đây, Quảng Xương được xem là một huyện nghèo, đồng đất không mấy thuận lợi, lại chịu nhiều thiên tai. Song, hiện nay, kinh tế của huyện vào diện khá của tỉnh, GDP liên tục tăng qua các năm, thu nhập bình quân đầu người có mức tăng khá, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Liên kết website
  • CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG BÌNH
  • Địa chỉ: Khu phố 2 Thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (0373)863.403 ; Fax: (0373)863.002; Email: quangxuong@thanhhoa.gov.vn
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa